Viewing entries tagged
revolution

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Comment

White paper: Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen.

Comment

Re:shaping mobility | The Secret Power of Sharing

Comment

Re:shaping mobility | The Secret Power of Sharing

"Exciting turn ahead" it must say on a traffic sign for those exploring the possible routes to the future of transportation. Technology is about to bring more opportunities for the way we move around than we had in the last century. Automation, electrification coming our way, but what about sharing. What is the potential of sharing? And how does a focus on shared mobility solutions today, get us in shape for the autonomous mobility of tomorrow?

Comment