Viewing entries tagged
Wassenaar

Ook Wassenaar krijgt een Greenwheels

Ook Wassenaar krijgt een Greenwheels

Wassenaar kent een groot aantal Greenwheels-gebruikers dat al veelvuldig gebruik maakt van het inmiddels 1.700 auto’s tellende wagenpark, maar toe nu toe konden zij in de eigen woonplaats nog niet over een deelauto beschikken. “De gemeente Wassenaar wil het autodelen graag faciliteren, omdat het bijdraagt aan het beperken van autobezit, het selectiever gebruik van de auto en daarmee aan een reductie van broeikasgassen,” aldus wethouder van Doorn. “Minder autobezit betekent dat er minder ruimte nodig is voor geparkeerde auto’s.