• de eenhoorn (map)
  • Barchman Wuytierslaan
  • Amersfoort, UT
  • Netherlands

Betaalbare, comfortabele en vooral duurzame mobiliteit voor goederen en personen in 2050. Met deze ambitie levert de Mobiliteitstafel haar bijdrage aan het Klimaatakkoord. Er is sinds 2014 gewerkt aan de Brandstofvisie, die inmiddels een vervolg krijgt in de Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan het verduurzamen van onze mobiliteit.
 
Tijdens vijf regionale bijeenkomsten Energiedragers in de mobiliteit in 2018 hebben we met elkaar een gedegen netwerk opgebouwd, zijn er nieuwe contacten gelegd en concrete deals gesloten. Nu komen alle regio’s samen op de landelijke bijeenkomst Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit.


Programma
Het programma volgt binnenkort, maar wat je in ieder geval kan verwachten: 

  • Ruim 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, en kennisinstellingen die samen aan de slag willen met verdere ontwikkeling en opschaling van duurzame, hernieuwbare energiedragers in de mobiliteit

  • Uitgebreide informatiesessie en lancering van de tweede ronde van de DKTI

  • Updates over de voortgang van Brandstofvisie 2.0

  • Informatiemarkt over instrumenten, subsidies, maatregelen en richtlijnen (Zoals DKTI, KIA en AFID)

  • Verrassende en inspirerende sprekers

  • Ruime gelegenheid tot netwerken

 
Samen op weg naar een emissieloze mobiliteit.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en staat open voor iedereen.