• Jaarbeurs (map)
  • Utrecht
  • Netherlands

Ruimte in stedelijk gebied, in en om de stad, is schaars. Files nemen weer toe. Bereikbaarheid wordt het mobiliteitsprobleem. Ontdek de oplossingen voor bereikbaarheid, ruimte en duurzaamheid! Hoe gaan wij de gemaakte afspraken, opgenomen in het klimaatakkoord, halen?  Hoe gaan we de files verminderen door een andere benadering van mobiliteit? Hoe kunnen de reizigers worden gemotiveerd om van andere reismogelijkheden gebruik te maken. En als mensen overstappen naar het OV, kan het OV dit überhaupt aan? Inclusief ronde tafel over OV en Autodelen!