BEELDBANK

Kies uit de collectie

Meer dan 70 foto's

We stellen graag beelden van autodelen beschikbaar Je bent vrij om dit werk onder creative commons CC BY-SA 4.0 license te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Onder de volgende voorwaarden:

GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Vermelding — vermelding van link naar autodelen..info

Voor meer uitleg en info kijk op CC BY-SA 4.0 license 

universeel logo autodelen

icon-def-01.png

Het universeel logo autodelen

Is in verschillende bestandstypen beschikbaar


ICONOGRAFIE


INFOGRAPHIC MOBILITEITSKEUZE VS. AUTOBEZIT

Keuzemobiliteit

Hoeveel mobiliteit kun je kopen in plaats van een auto


FACTSHEETS AUTODELEN

autodelen consument

Hoe werkt autodelen en waar begint je avontuur

Wat kunnen gemeenten doen: 15 tips

Schermafbeelding 2018-03-27 om 10.55.53.png

Wat kan de Rijksoverheid doen: top 6 wensen en aanbevelingen